söndag, februari 06, 2005

Blog, moblog eller vlog

Du läser just nu en blog. För mig är det en samling korta personliga notiser, gärna med länkar som referenser och exempel, och med kommenteringsmöjlighet för läsare. Nyligen hölls IFRA DagsVara, en konferens om mjukvara och dagspress, i Stockholm. Under konferensen producerades en moblog. Prefixen "mo-" står för mobil. Här samlas bilder, tagna med kameraförsedd mobiltelefon, med korta bildtexter. Dagsvaras moblogg är producerad av Citygates kollega i Finland; Arena Partners. Att scanna mobloggen blir lite som "hänt i veckan". Jag ser hur talarna ser ut.
På Citygate Forum 2004 gjorde vi en vlog. Prefixen "v-" står för video. Här kan man se videoupptagningar av föredrag.
Jag tror att moblog och vlog är delmål på resan mot enkla verktyg och medieformer för en komplett täckning av konferens, en upplevelse eller en nyhetshändelse.