fredag, september 17, 2004

Lokala onlineauktioner för företagsannonsörer

Ebay har gjort onlineauktioner till en av nätets allra största succéer. Ebay:s svenska sajt är än så länge på engelska och har, vad vi vet, ingen organisation i landet. I Sverige försöker Tradera muta in nischen mot privat- och företagsmarknaden.
Kan auktioner vara något för lokala tidningsajter? Allt fler amerikanska lokala tidningssajter erbjuder auktioner för företagsannonsörer. Ett exempel är Contra Costa Times i Kalifornien med sin "Big Big Auction". Ett imponerande antal utbudsannonsörer deltar med objekt inom ett stort antal kategorier. Alla auktioner pågår veckovis och har ett gemensamt slutdatum. Ett 50-tal tidningar som erbjuder onlineauktioner på samma sätt listas på leverantörens sajt. Där finns också några pedagogiska case beskrivna på amerkanskt vinnande vis.

Följ blicken och hitta rätt navigering

Hur skall navigering, innehåll, annonser och funktioner fördelas på webbsidor så att besökarna hittar? Ett sätt är att fråga användaren i fokusgrupper och webbenkäter. Ett annat sätt är att följa blicken i s.k. "Eyetrack-test" där ögats rörelse över sidan registreras. UNT har låtit Uppsala Universitet testa unt.se på detta sätt (kontakta milan.galik@unt.se för mer info). Poynter Institute i Florida har skapat en utmärkt sajt som fokuserar på resultat från Eyetrack studier. I en utmärkt artikel under titeln "Vad vi såg när vi tittade genom deras ögon" presenteras resultaten på ett lättsamt pedagogiskt sätt. Slutsatserna kan läsvänligt fångas genom att skumma eftermeningar i fet blå text. Några exempel:
- "The eyes most often fixated first in the upper left of the page..."
- "smaller type encourages focused viewing behavior (that is, reading the words), while larger type promotes lighter scanning"
- "For headlines -- especially longer ones -- it would appear that the first couple of words need to be real attention-grabbers"