lördag, oktober 22, 2011

Outlook från Cascais

I två dagar har jag befunnit mig i Cascais strax utanför Lissabon i Portugal för INMA European Conference 2011.  En välplanerad och ovanligt intressant konferens har gett mig en översikt över läget i branschen. Faktum är att jag är fylld av entusiasm över kraften i lokala och nationella mediehus just nu. De senaste åren har känslan av desperation dominerat. Nu dominerar genomföranden av systematiska och proaktiva strategier. Nästan samtliga programpunkter hade en bra story med en idé och utmärkta prognoser framåt.
För att skumma allt innehåll. Fylld av inspiration har jag sällan twittrat så intensivt. Några höjdpunkter:

  • Fyra av de fem inledande talarna beskrev en komplett omstart av den redaktionella organisationen. DN's Gunilla Herlitz beskrev i detalj förändringsproccessen på Kungsholmen som ligger bakom resultatsförändringen från -109 m kr 2009 till + 143 m kr 2010. Den skickligt berättade storyn var fylld med Machiavelli och avslutades med omgörningen av DN i början på oktober.
  • En annan av de fyra var ett amerikansk case. Sedan en tid har mediehuset Deseret News i Salt Lake City varit ett kraftcentrum för vändningen av amerikansk dagspress. Harvardprofessorn och mormonen Gilbert Clark har går från ord till handling och leder koncernen. I Cascais var caset Journal Register Company som har gått från konkurs 2009 till vinst 2010 tack vare "digital first". VDn John Patons blogg är en bra källa för detaljerna i processen, Patons strategi är att kunna "stänga av print" redan 2014 om det visar sig att det är det bästa för koncernen. Konkursen tycks ha blivit en trampolin.
  • Australiska Fairfax gav en känsla av Schibsted på steroider med mycket skickligt och systematisk genomförd strategi baserad på 4 punkter: 1. skapa över plattformar 2. tjäna pengar på innehåll 3. Transformera tryckta tidningen 4. Bygg nya intäktsströmmar. Kan tyckas som floskler. Men jag tror att dessa fyra punkter är mycket noga formulerade. Andra punkten "att tjäna pengar på innehåll" är branschens stora tema just nu. Fairfax strategi går ut på betalda digitala redaktionella produkter baserade på deras dagstidningar samt demografisk och riktade annonser och dislpayannonsering i fritt tillgängligt digitalt innehåll.
  • Fredrikstad Blad, som ingår i norska Edda Media-koncernen, är baserad nära svenska gränsen mot Strömstad. FBs testballong innebär att hälften av arbetstiden för samtliga befattningar i mediehuset skall ägnas åt digitala kanaler. Mediehusets resultat har gått från 16 m NOK 2009 till en prognos på 27 m NOK för 2011 (EBITDA). Samtidigt har andelen digital annonsering gått från 6,3% till 18,5% under samma period. Upplagetappet har inte ökat i takt (omkring -3-4% i år). FB-modellen har slagit väl ut och sprids nu inom hella Edda-koncernen. Rädslorna har varit obefogade. "Just go for it".
  • Vi fick utmärkt detaljerade redovisningar av Grouponkoncept som Mecoms Sweetdeal och Archants Tickles. Det tycks vara en överfylld marknad samtidigt som samtliga talare som berörde temat visade övertygelse om att dom hade en Groupon-killer. Lokala mediehus har allt det som Groupon saknar för att lyckas långsiktigt. "Groupon has no brand and scaling advantage and lousy conditions for the customer".
  • Dubbel-VDm Andrew Mullins beskrev de två fascinerande casen kring betaltidningen "i" som drivs kvalitetstidningen The Independent och om EeveningStandard som har gått från betal till gratistidning.
  • Några ytterligare intressanta inslag: Het Belangs hyperlokala sajter med hjärta, extremt kostnadseffektiv tv på 24sata-tv i Kroatien, FT Deutschlands satsning på interaktiv nyhetsgrafik som i detta exempel, en underbar demo från Nordjyske Medier av HTML5 över mobila plattformar och många exempel sydamerikansk och portugisisk kreativ design (ojojoj - vi ligger efter).
Boka in Amsterdam vid samma tid nästa år: INMA Europe Conference 2012.
Solen går upp över branschen och Cascais