onsdag, september 02, 2015

Content is not king

I mediebranschen brukar man hävda att "content is king". I det kan man tolka att innehållet är avgörande. Kvalitén på text och bild. Verkshöjden i analys och syntes, liksom. Man kan också läsa in att ett urval av innehåll sker, Det gör redaktionen och görs det tillräckligt bra så kommer publiken.
Men egentligen är ju kunden kung. Inte innehållet, Framgångsrika entreprenörer bygger på att kunden är kung. Tänk IKEA. Visst är kvalitén inte alltid den bästa på IKEA. Men priset är lågt och jag som kund är kung.
Innehållsbranschen är stor och bred. Global och lokal.För Citygate, som fokuserar på att stödja affären för lokala nyhetsmedier, är det publicistiska uppdraget förutsättningen för vårt engagemang. Vi menar att oberoende journalistik är den absolut viktigaste förutsättningen för det avancerade och framgångsrika samhällsbygge som Sverige är.
Men vi har utmaningen att 2015 är inte innehållet kung. Internet i sig gör konsumenten, alltså kunden, till kung. Konsumenten, eller ett tredje ord, medborgaren, väljer med ett klick.
Det är dom nya kommersiella förutsättningarna för de förändrade spelreglerna har lett till som vi jobbar med.