söndag, mars 30, 2014

Ett x med symbolik

TEDx, MTGx och Google x är tre kända verksamheter med ett tillägg. Vad står x:et för? Det är olika kan man tro. I TED-fallet står det för en sorts friare form av TED-konferenserna. I MTG-fallet handlar det kanske om en ambition att ta ett digitalt stryptag och i Googles fall om ett labb som tar nya innovativa steg som Google Glass.
Vi har också ett x. I dagarna kommer vi på Citygate att pröva att göra nya saker på ett annorlunda sätt. Detta inleds med att vi på tisdag tar över sajten www.grannar.se. En sajt för hela landet med en tydlig idé och utan sentimental koppling till tryckta medier. Och den som står för x:et hos oss blir Lena Teherani.