lördag, februari 18, 2006

Läs tidningen på webben eller en nyhetswebb från en tidning

Nu är det mer än ett decennium sedan de första lokaltidningarna publicerade sina första nyheter på webben. Sedan något år har lokala dagstidningar börjat publicera sina kärnprodukter på nätet: själva tidningen. Några exempel:

Inga kommentarer: