söndag, juni 13, 2004

Svaret på frågan varför morgontidningar finns på nätet?

Varför finns morgontidningar på nätet? Vad förväntas av dom som sitter bakom skärmarna på en redaktionen och skapar "innehåll". Tidningars framgång mäts i upplagesiffror. Sajters framgång mäts i antalet besök, sidexponeringar och unika webbläsare. I Sverige har tidningsutgivare genom TU och onlineorganisationen BITOS genom Kommittén för Internetannonsering KIA enats om en leverantör och en standard för trafikmätningar. Klicka t.ex. på +/-rubriken på spalten för antalet besök på indexlistan på www.kiaindex.se och se att Corren.se hade störst ökning i landet på antalet besök under maj månad. Skälet: Enligt Anna Lindberg på Corren var intresset stort för en omfattande brand i Linköping. På nätet blir morgontidningar som kvällstidningar. Händer det något stort kommer publiken, lösnummersköpare och sajtbesökare.

Inga kommentarer: