tisdag, mars 29, 2005

Vi halkar efter när det gäller mobila tjänster

Det sägs att vi halkar efter i landet när det gäller mobila tjänster. Experter som Stelacon uttalar sig i intervjuer och menar att andra marknader har kommit i fatt, passerat och ryckt ifrån. Regeringen, mobiloperatörerna och, en av Stelacons stora uppdragsgivare, Post och Tele-styrelsen - PTS, får alla en släng av skulden. Ett av skälen till att vi har halkat efter, tror jag, är den stora andelen prepaid-abonnemang bland mobilanvändarna (I Finland bara några få procent - i Sverige över 50%). Ett annat skäl är att ett försiktigt Telia, som är största aktören, hellre tycks investera i Turkiet än att riskera affärsutveckling med andra aktörer än sig själv inom mobila tjänster på hemmaplan. Ett tredje skäl är nog att lurarna fortfarande är alldeles för komplicerade att använda för avancerade tjänster.

Inga kommentarer: