lördag, oktober 13, 2007

IFRA Expo 2007: Nyhets- eller tidningsbransch?

För 20 år sedan var jag på min första ifra-mässa - en årlig temperaturmätare för teknikinvesteringar i nyhetsbranschen. I veckan var det dags igen. Kanske min sista? Nåja - det har jag trott många år.
Vi upplevde mässan som lugn men enligt IFRA var det full fart och rekord (flest utställare någonsin - 336 st, störst yta någonsin - 15 126 m2, flest besökare på många år - 10 000 personer och flest besökarländer någonsin- 87 st).
Mina intryck från mässgolvet:
  • skönt att se att hallen med tryckpressleverantörer, packsalsutrustningar, och pappersleverantörer.
  • I hallen för mjukvaror fanns många nya utställare. Välkända leverantörer av redaktions- och annonsystem marknadsförde sig som CMS-system.
  • Roxen, sedan 1993 en svensk leverantör av CMS- system, gick motsatta hållet och lanserade sitt redaktionella system för dagstidningar. Systemet körs redan av Metro i USA och Europa - dock inte än i Sverige.
  • Svenska annonsystemleverantörer (vårt huvudsyfte med resan var att träffa dom) fanns på plats. Tieto-Enator går just nu från system 5 till 6. I 6:an finns bland annat en onlinebokningsvariant för banners. Mactive går från version XE (står för 10) till version 3 av en amerikautvecklad lösning. Mactive talar om deras unika förmåga att boka multi-newspaper, multi-content (print, webb, features) och multi-platform (print, webb).
  • Lite fascinerande är det för mig att annonssystemleverantörerna använder kommunikationsstandarden AdConnexion som jag tog initiativ till i slutet av 1990-talet. AdConnexion är en del av AdsML.


Sedan 2003 har jag suttit i styrelsen för den internationella organisationen ifra - dagspressens världsorganisation för teknik och affärer - som är värd för mässan. Nu är det slut med det. På styrelsemötet som genomfördes i anslutning till mässan efterträddes jag av Kalle Jungkvist, chefredaktör på Aftonbladet Nya Medier. Det är TU som utser ledamot i IFRAs styrelse. I somras ställde jag min plats till förfogande till TU eftersom jag inte kände att jag lyckades med mina föresatser med arbetet i styrelsen: att skapa en bas av kunskap, engagemang och arangemang inom Internetannonseringens olika facetter. Mer om detta om och när jag har lyckats bättre på andra håll. Kanske Kalle lyckas bättre med IFRA. Han har ivarjefall redan varit med och tagit beslut om en ny logga och en ny payoff som blir: "Empowering the news industry".

Inga kommentarer: