torsdag, maj 17, 2007

Dags för "okonferens"?

Poynters E-Media Tidsbits skriver om "unconferences". Ett nytt begrepp för konferenser utan formellt program. Människor med samma intresse träffas under ett tema. Alla deltar i någon form. Vem som hamnar på podiet vet man först när alla är på plats. Internet spelar en viktig roll.

Inga kommentarer: