onsdag, november 21, 2007

Unga vuxna och mediekonsumtion i småstad och landsort


TU driver, bland annat på Citygates initiativ, ett projekt med fokus på "unga vuxna" (18-39 år). Det är målgrupp där vi kan misstänka att mediekonsumtionen förändras mer än någonsin.

Idag publicerades en utmärkt PDF som sammanfattar resultat från undersökningar som RI/SIFO har gjort. Några infobits från rapporten om unga vuxna i småstad och lansort:


  • 60 % av landets unga vuxna bor i landsort och småstad (resten i storstad alltså)

  • mest tid efter kommersiell radio tar Internet för unga vuxna i småstad (index142) och landsort (index 124) - jämfört med index 166 för unga vuxna i storstad. Störst på Internet är självklart singlarna bland unga vuxna oavsett geografi. Skillnaden i antal minuter på Internet mellan unga vuxna i storstad, småstad och landsort är liten

  • Internet är den högst "värderade infokanalen" bland unga vuxna oavett geografi - förutom i storstäder där gratistidningar värderas högre.

  • Kategorier som har störst andel läsare bland unga vuxna i småstad är kultur och nöje, lokala nyheter, sport och radio/tv och unga vuxna i landsort är lokala nyheter, familjenytt, sport och radio/tv (i den ordningen). Tips är att jämföra singlar, par utan barn, småbarnsföräldrar och skolbarn som också finns i rapporten.

  • Internet är större än morgontidningen i mediekonsumtionstid under dagen på vardagar för unga vuxna i småstad och ungefär lika stor som morgontidningen i landsort.

  • 10% av unga vuxna i småstad bloggar "minst någon gång per år" och 34% av dem läser bloggar "minst någon gång per år". I landsort gäller samma siffror 12% och 34 %.

  • Annonser inom Köp och sälj på Internet har förhållandevis höga värden bland unga vuxna i småstad och landsort. Se bild ovan.
Inga kommentarer: