söndag, juni 17, 2007

Mäklarvärlden

Några TidBits om mäklarvärlden:

 • Svensken lägger i genomsnitt 29 % av sin disponibla inkomst på boendet.
 • 2005 omsatte mäklarbranschen 6,1 miljarder kronor (att jämföra med 2002: 3,6 miljarder, 2003: 4,3 miljarder, 2004: 5,1 miljarder kronor). Omsättningen i mäklarbranschen har alltså nästan fördubblats sedan 2002.
 • Antalet mäklare är för närvarande runt 5 800, en ökning med drygt 1 000 sedan 2003. 70% av mäklarna finns i storstadsregionerna och 40% i Stockholm. Fastighetsmäklarkåren består av 63 % män och 37 % kvinnor. Hösten 2006 fanns 2110 kvinnor och 3685 män registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden.
 • Anatlet mäklare för villaförsäljning i Lokus-län enligt FMV (med antal sålda villaobjekt 2006 i parantes):
  - Dalarna 92 (26)
  - Västernorrland 73 (25)
  - Norbotten 47 (25)
  - Västmanland 99 (22)
  - Jämtland 34 (22)
  - Örebro län 98 (21)
  - Gävleborg 98 (21)
  - Västerbotten 83 (20)
  - Gotland 22 (19)
  - Södermanland 122 (17)
  - Östergötland 122 (15)
  - Halland 150 (14)
  - Uppsala län 214 (8)
  Att jämföra med Stockholms län 2118 (5). Medelpriset utanför storstäderna ligger på mellan 800 000 kr och 1 000 000 kr. I några län ligger priset över 1 000 000 kr: Örebro län, Västmanland, Östergötland, Södermanland. Över 1,5 milj kr i snittpris har vi i Halland och på Gotland förutom i storstadsregionerna. Snittpriset i Stockholms län är 3,11 miljoner kr.
 • Bostadsrätterna har en egen tabell liksom ovan. Värt att notera är att Stockholm, Göteborg, Uppsala, Halland och Jämtland (Åre?) dominerar i medelpris. I de flesta län är medelpriset under 500 000 kr. I Stockholms län ligger medelpriset på 1,7 miljoner kr.
 • 2006 gjordes drygt 10 000 villaaffärer. 85% av alla villaöverlåtelser i landet sker med hjälp av fastighetsmäklare (enligt undersökning av Värderingsdata på uppdrag av Mäklarsamfundet). 2001 var andelen 77,2%. I Jämtlands län sker endast 49 % av villaöverlåtelserna med hjälp av fastighetsmäklare.
 • Enligt Mäklarsamfundets statistik medför fastighetsmäklarnas medverkan i försäljningen ett högre pris - i genomsnitt 18 procent mer än för dem som själva säljer sin bostad utan inblandning av fastighetsmäklare. Ett argument för att sälja via mäklare är att mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen.
 • 4,7% av mäklarna blev anmälda till Fastighetmäklarsnämnden 2005 (260 st). Av dem blev 47 fällda (0,86%).
 • Enligt Fastighetsmäklarlagen får mäklaren inte ägna sig åt annan verksamhet. I höst sker en lagändring om öppnar möjligheten att diversifiera verksamheten för mäklare. Detta leder till att bolåneinstitut knyter sig närmare mäklarbranschen som t.ex. SBAB och Remax och Nordea-Svensk Fastighetsförmedling.
 • Omdebatterade teman i mäklarbranschen är
  - Budgivning. Oetiska mäklare sätter underpriser för att sätta snurr på budgivningen. Svårt ämne eftersom de flesta mäklarna nog inser att lockpriser är nödvändiga för att öka intresset. Lockpriser är ett brott mot Marknadsföringslagen eftersom de är vilseledande. Fel spekulanter lockas till visningar och riskerar att förköpa sig.
  - Fejkade budgivningar lär ha blivit vanligare på grund av budgivning på nätet. En öppen budgivning föreslås av flera aktörer. Den bygger på spekulanternas samtycke. När en affär är klar får köparen en lista på spekulanterna och deras bud.

Källor: Mäklarsamfundets senaste rapport (2006) och Privata Affärer. Se även DI.

Inga kommentarer: