torsdag, oktober 15, 2009

Lokus - ett fighter brand

Sedan några år samlar Citygate ett stort antal mediehus aktiviteter på rubrikmarknaden i dagstidningen och på nätet under ett varumärke, ett brand,: Lokus. I oktobernumret av Harvard Business Review finns en artikel om Lokus. Inte direkt - men indirekt. Artikeln handlar om "fighter brands" som definieras som varumärken som skapas och finns till för att ta tag i en marknad i förändring med en eller flera nya utmanare. I artikeln definieras "fighter brands" av fem huvudparametrar.
1. ska komplettera mediehusets premie-erbjudanden (och inte kannibalisera)
2 .ska kunna mäta sig i konkurrensen
3. ska tjäna pengar
4. ska möta konsumentens behov
5. ska kräva lagom med resurser från organisationen
Just nu förbereder vi tredje ronden i fighten. Vänta ni bara.
Inga kommentarer: