torsdag, oktober 29, 2009

Nya policies för webbpublicering

En ny trend bland redaktionerna ute i landets mediehus är nya instruktioner och policies för webbpublicering. Samtidigt som "en redaktion och fler kanaler" gäller så gäller också alltmer "två olika kanaler och två olika publiceringsprinciper". Det nya är den tydliga instruktionen att undvika att publicera tidningsartiklar på nätet. Webben skall ha egna nyhetsflöden som passar det ständigt tillgängliga mediet.
Samtidigt har många insett vikten av att erbjuda navigering och innehåll via sök. För redaktionellt sök hamnar mediehuset i ett dilemma. Då finns ju ett vägval mellan att erbjuda tidningsarkivet kostnadsfritt eller mot betalning. Få tidningar har, vad jag vet, prövat att ta betalt för läsning av artiklar i ett onlinearkiv. Vi har ju förstås Retriever Mediearkivet som numera ingår i TT . Men jag talar nu om sök på själva tidningssajten.
För de tidningar som vill pröva att ta några kronor eller ören (så länge dom finns kvar) per titt på träff borde vi arbeta för ett enkelt sätt att köpa klick. Som i ITunes, AppStore i IPhone eller varför inte som i nya svenska sajten FileHill. Både Citygate och Retriever använder Payex - i alla fall i nuläget och Payex erbjuder faktiskt en e-plånbok. Kanske amerikanska PayPal är ett alternativ? Vi borde prata oss samman i branschen. Hur gör vi det enklast för konsumenten att betala små belopp på ett sätt som inte sätter hinder i transparens, tillgänglighet och öppenhet. Små belopp kan skapa många bäckar små (vissa i branschen förkortar detta till MBS - en tidning jag känner till har t.o.m. en MBS manager). Och visst, som alla känner till, många bäckar små leder till åar, älvar, sjöar och sen till hav. Små pengar kan bli stora belopp. Jag tror att webb-talibaner inte gillar bäckar. Och printtalibanerna gillar inte den stora öppna webbprärien. Vårt ansvar är i alla fall att hitta medelvägen och, framförallt, att skapa vårt eget leverbröd - mer än bara vatten.

Inga kommentarer: