fredag, april 06, 2007

Sommaren 2005 kom bredband till handlarn i Örebro

DNs Nils Öhman sätter fingret i Nordicoms Mediebarometer och noterar att från 1999-2005 använde 30-40% av svenskar i åldrarna 9-79 år Internet. Förra året ökade siffran till 62%. Jag tror det handlar om använda Internet regelbundet. Själv märkte jag att något hände sommaren 2005. Jag tror det var då ett stort antal handlare och annonsköpare i flera mellansvenska städer som Örebro, Umeå och Linköping hade haft bredband några månader. När dom kom tillbaka efter semestern sommaren 2005 hade deras egna medevanor förändrats.

Inga kommentarer: