söndag, april 01, 2007

Hur kan vi erbjuda serendipitet i nya medier

Strax innan sekelskiftet arrangerade jag, under min tid på TU, ett seminarie i Stockholm med professor Nicholas Negroponte från MIT Media Lab. Det kom över 700 och lyssnade. Nyfikenheten var stor kring hur digitaliseringen skulle drabba traditionella medier - nu som då.
Jag minns egentligen bara en idé som förmedlades under föredraget - idén om "serendipitet", d.v.s. trevliga upptäckter som sker av en slump. En av dagstidningens stora fördelar, enligt Negroponte, är serendipitet. Svenska Wikipedia beskriver begreppet så här: Ordet kommer från en "enfaldig saga med namnet 'Tre prinsar från Serendip' (nuvarande Sri Lanka); där deras högheter drog fram gjorde de ständigt, genom tillfälligheter och skarpsinne, upptäckter av sådant de inte var ute efter".
Serendipitetsfaktorn var högre i de större broadsheet-tidningarna som gällde då Negroponte var på besök. Nu är det halva formatet, d.v.s. tabloid, som gäller. Men oavsett format erbjuder tidningen en slumpartad färd genom vardagens teman som nyheter, politik, kultur, sport, underhållning, och debatt med mera. Man vet aldrig var tanken hamnar.
Kan vi överföra serendipitet till nya medier - t.ex. webben?

1 kommentar:

jocke sa...

Det är väl ett par år sedan mantrat var "personalization kills serendipity" - nu är vi i ett annat läge, det tog inte den vändningen. Massor av de tjänster som buzzar mest nu är utmärkta redskap för överraskande upptäckter. För att inte tala om hur den här miljön, bloggosfären drar iväg oss på oplanerade tankebanor.

Have no fear!