söndag, april 01, 2007

Ericsson om framtiden

I Ericssons årsredovisningen för 2006 gör Ericsson intressanta prognoser (grafer på sidan 17) som kan sammanfattas så här för år 2010:
  • Trafiken i mobila accessnät antas öka från 0,6 miljoner Terabyte 2007 till över 2 miljoner Terabyte år 2010. Andelen mobil data i mobila accessnät ökar till ca. 1,25 miljoner Terabyte från knappt 0,2 miljoner Terabyte i år. Det innebär en ökning från 10% av totala trafiken i år till 60% år 2010. Rösttrafiken ligger på ca. 0,5 miljoner Terabyte i år och 0,75 miljoner Terabyte år 2010.
  • Trafiken i fasta accessnät antas öka från 50 miljoner Terabyte 2007 till 180 miljoner Terabyte. Andelen trafik från IPtv och Internet antas öka med ca. 400%. Störst ökning enligt prognosen ger IPtv.
  • Bredband via DSL ökar till 350 miljoner linjer (från ca. 200 miljoner i år). Totalt räknar man med över 550 miljoner bredbandslinjer 2010. Kabel och Fiber har mindre andelar. Kabel har en strabil tillväxt medan fiber har en kraftig tilväxt.
  • Antalet mobilabonnemang i världen ökar från 3 miljarder (!) till strax över 4 miljarder. År 2010 finns 80% av abonnenterna på tilväxtmarknader (mot 60% idag). 80% av tillväxten de närmaste 5 åren finns på tillväxtmarknader. Redan utvecklade marknader står i princip still när det gäller antalet abonnemang.

En sammanfattning med andra ord:

  • Internet i mobilen och tv på Internet spås mycket stark tillväxt från 2008.
  • Bredband över fasta telefonlinjer kommer att se fortsatt kraftig tillväxt och, gissar jag, kommer att ge tillräcklig teknisk prestanda.
  • Vi kommer att se explosion av mobil kommunikation på tillväxtmarknader.

Någon som har ett annat förslag var vi skall lägga vår tid och våra pengar? Men vi skall göra det smart!

Inga kommentarer: