söndag, april 29, 2007

På jakt efter principer

Tittar runt i nyhetssverige. Och träffar på nyhetssajter med många olika upplägg. Några är konservativa, som VK, och andra är i succesiv förändring, som NT. Det är inte helt lät att skönja några fasta konventioner - typ serierna och tv och radio längst bak i dagstidningen. Torstensson touchar ämnet. Även en touch down på, ngt som liknar min egen reflektion tidigare i månaden, om sidfrekvens och besöksfrekvens.

Inga kommentarer: